februari 19, 2021 Harold Maurice

Arbetsrättsexperterna RiVe hjälper storföretag

Arbetsrätt handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En arbetsrättsjurist uppgift är att biträda i arbetsrättsliga frågor, det kan gälla både arbetsgivare eller arbetstagare. Några av de saker som en arbetsrättsjurist kan hjälpa dig med är ärenden som berör: Anställning/anställande, diskriminering, förhandling/förhandlande, uppsägning/avskedande och omplacering.

Olika former av anställning

Det finns olika former av anställningar, dem allra vanligaste är tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och vikariat.

Tillsvidareanställning

Fast anställning, även kallad fast anställning, gäller tills arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar anställningen. För att arbetsgivare ska kunna avsluta det långsiktiga arbetet krävs en saklig grund.

Tidsbegränsad anställning

I ett tidsbegränsat jobb finns det en gräns för hur länge det varar. Huvudregeln är att om det inte finns någon bestämmelse om uppsägning i anställningsavtalet, eller om någon av parterna allvarligt bryter mot avtalet, kommer den ordinarie anställningen inte att avslutas tidigt. Om avtalet tillåter uppsägning av kontraktet gäller kravet på ”faktiska grunden”, precis som långvarig anställning.

Det finns fyra olika former av tidsbegränsad anställning. En vanlig form av tidsbegränsad anställning kan vara t.ex. vikariat där men vikarierar för någon som under en period inte kan vara tillgänglig. T.ex. vid mammaledighet eller sjukskrivning. Men det finns även säsongsanställning, provanställning och visstidsanställning.

Omorganisera storföretag

RiVe är en specialistbyrå inom arbetsrätt och en av Sveriges ledande byråer med fokus på arbetsrätt. RiVe har lång erfarenhet och representerar ett stort antal privatpersoner, myndigheter och företag varje år. Rive använder ett målinriktat och själv utvecklat arbetssätt och kombinerar sin juridiska expertis med en mängd branschkunskap för att till fullo utnyttja sina kunders intressen. RiVes jurister hanterar alla möjliga frågor relaterade till uppsägning och behandling av kollektivavtal varje dag.

RiVe har bland annat hjälpt storföretag att omorganiserar sig. Du kan läsa mer om hur på affärsvärldens artikel: https://www.affarsvarlden.se/native/specialgruppen-vid-rive-juridiska-byra-hjalpte-storforetag-med-omorganisation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

13 − två =