oktober 20, 2020 Harold Maurice

Rive – arbeta med avancerade förhandlingar

Rive Juridisk Byrå är ett av Sveriges största arbetsrättsbyrå och experter på olika arbetsrättsliga frågor. Jurister besitter expertis om arbetsrätt, vilket bland annat kan hjälpa till att flytta hundratals arbetare runt arbetsförhållandena. Byrån verkar huvudsakligen inom tre områden. Dessa är en preliminär bedömning av ärendet, arbetsrättsliga förhandlingar och arbetslagsprocesslagen.

Att lyckas med förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare är inte alltid lätt. Det handlar om mycket tänkande och rätt sida. Det vill säga, du förblir laglig om vad du får göra och vad du inte får. Med experthjälp kan du lösa rekrytering snabbt och enkelt. Att arbeta med avancerade förhandlingar kan vara svårt men också väldigt lärorikt. Rive har goda erfarenheter och har många års erfarenhet av arbetsrätt.

Rive arbetar helt obegränsat inom området arbetsrätt och bland deras klienter finner vi allt från privatpersoner, enskilda firmor till stora multinationella koncerner i både Sverige och utomlands. Juristerna på Rive hanterar på daglig basis alla möjliga frågor om exempelvis uppsägningar, hantering av kollektivavtal och företaget förhållande till fackförbund. Rive har lång erfarenhet av omorganisationer, flytt av verksamhet och internationell etablering. Byrån har även kompetens inom optionsavtal, bonusavtal och delägaravtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

5 × två =