oktober 14, 2019 OlofOskarsson

RiVe Juridiska Byrå – Specialistbyrå i arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå är Sveriges största byrå när det gäller arbetsrätt. Med lång erfarenhet av att lösa konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare är RiVe en av Sveriges ledande byråer inom arbetsrätt. RiVe är en specialistbyrå inom området och företräder allt från privatpersoner, myndigheter och företag. RiVe arbetar med en självutvecklad och målinriktad metodik i kombination med stor branschkännedom och juridisk expertis. 

RiVe arbetar helt obegränsat inom området arbetsrätt och bland deras klienter finner vi allt från privatpersoner, enskilda firmor till stora multinationella koncerner i både Sverige och utomlands. Juristerna på RiVe hanterar på daglig basis alla möjliga frågor om exempelvis uppsägningar, hantering av kollektivavtal och företaget förhållande till fackförbund. RiVe har lång erfarenhet av omorganisationer, flytt av verksamhet och internationell etablering. Byrån har även kompetens inom optionsavtal, bonusavtal och delägaravtal.

RiVe har som målsättning att alltid nå bästa resultat oavsett rådande förutsättningar. Ibland händer det att en viss juridisk fråga inte är möjlig att vinna pga. bristande rätt. I ett sådant fall finns det möjlighet att nå framgång genom att prova andra alternativa vägar. 

Stipendium för juridikstudenter

RiVe Juridiska Byrå delar varje år ut ett stipendium om 30 000 kr till den juridikstudent som RiVes stipendienämnd anser vara årets bästa examensuppsats inom arbetsrätt. Stipendiet avser att fånga juridikstudenters intresse gällande arbetsrätt, samt deras personliga utveckling och engagemang för frågor inom ämnet. Är du intresserad av att ansöka om stipendiet skickas den examinerade uppsatsen till stipendie@rive.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tio − 6 =