SlöSurfen

Etikett: Bygga hus

Borohus
Företag

Borohus – bygg ditt nya hus!

Borohus bygger ditt hus! Borohus har byggt hus ända sedan Per Albin Hansson i ett riksdagstal lanserade begreppet ”Folkhemmet”, närmare bestämt sedan 1928. Av detta har