SlöSurfen

Assistansjuristerna hjälper dig med LSS

Assistansjuristerna hjälper dig som behöver ansöka eller överklaga om ett LSS beslut. Assistansjuristerna kommer delta i hembesök samt muntliga förhandlingar i domstolen. De hanterar även ärenden som gäller bostadsanpassning och vårdbidrag. Assistansbolag kan även få hjälp för att få tillstånd från IVO om att bedriva en personlig assistansverksamhet. 

Du kommer kunna känna dig trygg de Assistansjuristerna har en erfarenhet som är svår att hitta hos några andra. Alla hos Assistansjuristerna har också ett stort engagemang för personer med funktionshinders rättigheter. Alla telefonsamtal och inhämtning av intyg sköts av Assistansjuristerna för att du ska kunna vara så säker som möjligt och kunna känna dig trygg. De gör också alltid en professionell bedömning och jämför dina behov med lagstiftningen för att du ska ha så bra chans som möjligt.

Behöver du hjälp med ansökan eller överklagan om LSS är det Assistansjuristerna som du ska ta kontakt med. 

Trendande artiklar

Dela den här artikeln