SlöSurfen

Tag: diamantsågning

Företag

Hur går betongsågning och betonghåltagning till?

Betonghåltagning och betongsågning är en helt egen bransch med tusentals aktiva yrkesutövare. Trots att branschen är ganska nischad så behövs en håltagare på, i princip,