SlöSurfen

Hur går betongsågning och betonghåltagning till?

Betonghåltagning och betongsågning är en helt egen bransch med tusentals aktiva yrkesutövare. Trots att branschen är ganska nischad så behövs en håltagare på, i princip, alla byggarbetsplatser.

En väldigt vanlig arbetsuppgift är kärnborrning för installationer, så som VVS och ventilation. Kärnborrning görs i hårda material, likt betong och tegel.

Vid ombyggnationer är det också väldigt vanligt att håltagaren tar upp nya dörrar och fönster, i tidigare solida väggar av betong och tegel.

Häri kommer specialverktygen och specialutbildningarna som ett måste. För att ta upp hål i hårdare material, så som tegel, betong och berg, används diamantförsatta verktyg. Då diamant är hårdare än alla andra material är det ett perfekt element att nyttja. Diamanten skär i materialet med en oöverträffad effektivitet.

Till sin hjälp har håltagaren borrmotorer, rälsgående väggsågar samt handhållna borrmotorer och sågar.

En annan teknik som är vanlig att använda vid demolering av större objekt är diamantvajer. Vajersågning används ofta vid vägbyggnationer, där inte sprängning är möjlig. Även större konstruktioner så som broar och betongfundament kan sågas med hjälp av vajer.

Se mer bilder på betongsågning, håltagning och vajersågningDalslands Betonghåltagning.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln