SlöSurfen

Etikett: gruppövningar

Allmänt

Träna på ledarskap och kommunikation

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare För att ta hållbara beslut som grupp så måste man kunna ta tillvara på alla gruppmedlemmars kompetens och egenskaper.