SlöSurfen

Träna på ledarskap och kommunikation

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare

För att ta hållbara beslut som grupp så måste man kunna ta tillvara på alla gruppmedlemmars kompetens och egenskaper. Då gäller det att allas bidrag uppmärksammas i konversationen för att kunna kontrollera gruppen och styra samtalet framåt. Genom att gå ledarskapsutbildningen Utveckling av Grupp och Ledare går ni igenom alla egenskaper som gör en ledare framgångsrik i sitt ledande.

Bakgrunden inom UGL

Utbildningen har evidensbaserad forskning bakom sig som stärker underlaget och ger mervärde till adepter i utbildningen. Susan A. Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia i USA, har studerat arbetsgrupper och deras utveckling. Med nästan 30 år inom ämnet har hon publicerat ”Susan Wheelans modell för grupputveckling” sam baserar sig på hennes omfattande forskning.

I modellen finns det 5 stadier:

  • Stadie 1 Tillhörighet och trygghet
  • Stadie 2 Opposition och konflikt
  • Stadie 3 Tillit och struktur
  • Stadie 4 Arbete och produktivitet
  • Stadie 5 Avslut

Varje stadie ger adepter inom modellen verktyg för att träna på sitt ledarskap som samarbete inom grupp.

För vem är utbildningen riktad?

Utveckling av Grupp och Ledare innehåller nyttiga verktyg för alla som är chefer, ledare eller medarbetare. För att skapa hållbara och effektiva grupper så krävs det aktiva medarbetare lika mycket som utbildade ledare. Susan A. Wheelan betonar vikten av att hela gruppen tar ett eget ansvar för sitt engagemang och sin resa framåt för att skapa en välmående grupp!

Vad omfattar Utveckling av Grupp och Ledare?

Utbildningen UGL genomförs under 5 dagar på internat, måndag-fredag, och omfattar totalt 48 timmars utbildningstid. Under utbildningen får du möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande på en grupp av personer som du inte känner sen tidigare. Lärandet är upplevelsebaserat och utför i en grupp av 8 – 12 deltagare. Du leds av certifierade handledare som certifieras av Försvarshögskolan. Samtliga handledare har även gått utbildningarna THE, The Human Element,  och JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap. Efter utbildningen så har du konkreta verktyg och modeller att använda i dina vardag.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln