SlöSurfen

Etikett: Hörsel

Allmänt

Testa din hörsel!

Man beräknar att ungefär 1,5 miljoner svenskar har någon typ av hörselnedsättning. Det vanligaste är att man på grund av ålder och/eller buller får problem