SlöSurfen

Testa din hörsel!

Man beräknar att ungefär 1,5 miljoner svenskar har någon typ av hörselnedsättning. Det vanligaste är att man på grund av ålder och/eller buller får problem med att höra när många talar samtidigt. Detta upptäcker man ofta när man är på restaurang eller på släktmiddag. Effekten är att många som hör sämre undviker dessa situationer eftersom det är jobbigt och middagen upplevs inte rolig. Många väntar väldigt länge med att söka hjälp trots att man märker att hörseln försämrats. Detta medför att man väljer bort saker och aktiviteter i sitt liv helt i onödan.

Andra vanliga symptom på nedsatt hörsel är att man får skruva upp volymen på TV eller radio. Man får också skruva upp volymen på telefonen eller mobiltelefonen för att höra. Många gånger får man också be personen man talar med att upprepa vad som sades.

Märker du att hörseln börjat bli sämre kan du göra ett kostnadsfritt hörseltest hos Eartech Hörselkliniker. Vi är auktoriserade av Stockholms läns landsting och är leverantörsoberoende. Att testa hörseln är första steget mot att höra bättre och att få en bättre livskvalitet. På Eartech har vi också ett brett sortiment av hörapparater, formgjutna hörselskydd och hörseltekniska hjälpmedel. Våra legitimerade audionomer hjälper dig att välja hörselhjälpmedel om du är i behov av detta.

Eartech Hörselkliniker har också lång erfarenhet av tinnitus, ljudöverkänslighet och andra hörselproblem. Du kan alltid kontakta oss på 020-121226 för kostnadsfri rådgivning.

Välkommen till Eartech Hörselkliniker – Livet är värt att höra!

Trendande artiklar

Dela den här artikeln