SlöSurfen

Tag: ledarskap

Allmänt

Träna på ledarskap och kommunikation

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare För att ta hållbara beslut som grupp så måste man kunna ta tillvara på alla gruppmedlemmars kompetens och egenskaper.

Polhage & Lundberg
Allmänt

Coachutbildning med Polhage & Lundberg

Polhage & Lundberg är ett företag som har valt att fokusera sig på coachutbildning och andra utbildningar kring detta. Detta för att hjälpa företag att