SlöSurfen

Bildbehandlingsbyrå som frilägger och redigerar dina bilder

Bildbehandlingsbyrån Squidpix hjälper både företag och privatpersoner med bildredigering av många olika slag, men här finns även möjlighet till fotografering av deras skickliga fotograf. Squidpix utgår från Örebro, men tar emot uppdrag från hela Sverige.

Friläggning

En friläggning av foto betyder att man tar bort bakgrunden och av objektet man fotograferat. Detta så att man exempelvis kan få en helt vit bakgrund eller vilken bakgrund som helst.

Retusch

Vid en bildretuschering av en bild städar man bort damm, moire, tar bort veck, justera färg på något, tar bort reflektioner m.m. Retuschering är något som förekommer i nästan alla bilder vi ser. När det gäller retusch handlar det om att förfina, städa och fixa en bild, om det är något större och mer avancerat går det under bildbehandling.

Bildbehandling

Squidpix redigerar bilder, ändrar och gör bilderna snygga. Bildbehandling är ett väldigt brett begrepp som omfattar mer avancerad redigering än retusch. Detta kan exempelvis vara att flytta på objekt i bilden.

Varför välja Squidpix

Varför ska man välja just Squidpix och inte anlita någon i exempelvis Kina, Thailand eller Indien? Svaret är enkelt, vi kan så mycket mer! Vi har många olika produkter och kan allt som har att göra med bild. Med Squidpix finns det ingen översättning eller tidsskillnad, utan du kan när som helst ringa eller skicka mail. Squidpix värdesätter även sitt varumärke och har utbildad personal som håller en väldigt hög standard. Squidpix satsar på återkommande kunder.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln