SlöSurfen

Blylodmyran naturreservat

Blylodmyran naturreservat är ett naturreservat som ligger i övre Kågedalen. Reservatet ligger några kilometer norr om Boliden i Skellefteå kommun, Västerbotten. Blylodmyran är sommartid mycket enkelt att ta sig till med bil. Vintertid är dock den sista biten av vägen inte körbar och då är det omöjligt att besöka parken med bil. Blylodmyran är skyddad både som naturreservat och under Natura 2000.

Blylodmyran består som namnet antyder huvudsakligen av myr men en del av parken är kärr. Kärret mynnar sedan ut i Myrbäcken. Större delen av parken består av vattendränkt jord där du hittar växter som man förknippar med denna typ av terräng såsom björnbrodd, purpurvitmossa, gräsull och guldspärrmossa. Det finns dock även dungar av högre växter såsom skogsolvon och trolldruva.

Blylodmyran är huvudsakligen känd för sina stora populationer orkidéer. Här hittar du t.ex. den Guckuskor (Cypripedium calceolus) och Norna (Calypso bulbosa ). Dessa orkidéer är helt skyddade i resevatet och man får inte plocka blommor eller skada plantor. Man får heller inte gräva upp plantor för att skydda dem. Båda Guckuskon och Nornan är mycket vackra och värda att se. Det är därför bäst att besöka parken i Juli eftersom det är då dessa orkidéer blommar. Brännbergets naturreservat ligger mycket nära Blylodmyran och ger dig möjligheten att se dessa och många andra arter av orkidéer. Man kan besöka båda reservaten på samma dag då de bara ligger några kilometer från varandra.

Blylodmyran är också hem för Sveriges nordligaste bestånd av den mindre vattensalamandern. Eller ”skrattabbarn” som de lokalt kallar den.

Reservatet besöks även av älg, björn, lo, rådjur och många andra svenska däggdjur. Det är dock inte för dessa utan för orkidéerna och landskapet som de flesta besöker parken. Har du tur ser du också en älg eller två. Men detta kan inte garanteras på samma sätt som orkidéerna kan. Om du besöker Blylodmyran under blomningstiden så kommer du se orkidéerna.

Du har också en bra chans att höra pärlugglor om du besökar parken på kvällen eller natten.

Hur man tar sig till parken

Det är lätt att ta sig till reservatet. Börja med att ta dig till Boliden som ligger lite mer än en mil utanför Skellefteå i Västerbottens län. Ta Riksväg 90 norrut från Boliden. Efter ca 4 km kommer du komma till en liten by som heter Nyholm. Vid sågverket i Nyholm skall du ta till höger. Vägen är sedan tydligt skyltad.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln