SlöSurfen

Trygghet och omtanke en viktig del av personlig assistans

Genom assistansbolag i Stockholm kan personer med olika funktionshinder behöva få personlig assistans. Assistansföretaget kommer att arbeta med det och se till att behoven tillgodoses hos kunden. Eftersom många krav måste uppfyllas kan inte vem som helst starta ett assistansföretag. En ansökan som kräver IVO-godkännande. IVO (Inspektionen för vård och Omsorg) är det statliga organ som ansvarar för översyn av omvårdnad, vårdpersonal och socialtjänst i Sverige. NSR-assistans ställer höga krav på de personer de anställer, rekryterar och tränar. Alla måste kunna förstå vikten av att förstå kundernas behov, vilket är en mycket viktigt del av arbetet. Deras personliga assistenter är erfarna och vet hur man bygger dessa säkra och bra relationer med sina kunder.

Den juridiska delen kring personlig assistans kan vara väldigt komplicerad och det kan vara svårt att hitta ett assistansbolag med all den kompetens som krävs. NSR assistans kommer att hjälpa dig med all den rättsliga hjälp du behöver genom sina erfarna experter inom SFB och LSS. Med hög kompetens hos personalen kan en trygg relation uppnås och du får den rättsliga hjälp du behöver. NSR assistans kommer att göra ett hembesök tillsammans med dig och går då igenom dina behov och din familjs behov. Detta är för att kunna ge dig bästa möjliga juridiska hjälp som är möjligt.

Är du i behov av personlig assistans i Stockholm är NSR allt ni behöver!

Trendande artiklar

Dela den här artikeln