SlöSurfen

Billigare bilförsäkring

De senaste åren har försäkringsmarknaden vad gäller bilförsäkringar nåtts ut av främst två nya aktörer på marknaden som på sätt och vis revolutionerat den tidigare konservativa och tröga försäkringsmarknaden. Dessa två aktörer är Enerfy och Paydrive vilka innehar Moderna Försäkringar respektive Gjensidige Försäkringar som försäkringsgivare.

Dessa två typer av tjänster och försäkringslösningar fungerar på ett lite annorlunda sätt än traditionella bilförsäkringar gör. Dessa försäkringar utgår ifrån hur mycket och hur bra du framför ditt fordon. Genom att plugga in en apparat i bilens OBD2 – uttag så registreras dina data hur ofta du kör och hur bra du kör din bil och därefter får du pris på din försäkring.

Genom att använda sig av dessa typer av försäkringar kan väldigt många bilägare och bilförare komma ner i pris och dessutom lära sig köra på ett bättre och mer miljövänligt sätt.

Tekniken bygger på att man kopplar upp sig mot bilens dator och på det sättet kan plug-in apparaten få exakt och mycket information om hur du kör. Man kan mäta allt från hur fort du kör, bromsningar, hur ofta du kör och hur långa sträckor. Tidigare har försäkringen utgått från vart du bor och modell på bil samt din ålder med flera faktorer som du inte kan göra något åt. Men med dessa nya mer dynamiska försäkringar så kan du faktiskt se till att själv påverka din försäkringspremie ganska kraftigt och på det sättet få en Billigare bilförsäkring

Dessa typer av försäkringar har ofta lika bra täckning som traditionella försäkringar och är helförsäkringslösningar.

I framtiden kommer antagligen denna typ av försäkringar börja anammas eftersom de kommer att kunna skapa en tryggare körmiljö på vägarna och kommer gynna de som framför sitt fordon korrekt. Dessutom kommer väldigt många att kunna komma ner i pris med denna typ av försäkringslösningar vilket borde skapa en konkurrens på marknaden som gynnar de försäkringsbolag som använder denna nya teknik.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln