SlöSurfen

Lätta brunnslock är ett måste enligt Arbetsmiljöverkets regler

Brunnslock är något vi hittar på i princip varenda gata över hela landet. Dessa brunnslock måste vara säkra så att barn och obehöriga inte kan skada sig. Enligt arbetsmiljöverket finns det regler när det gäller brunnslock att de inte får väga mer än 25 kg. Detta är för att undvika skador hos de som arbetar med slamsugning. I flera kommuner runt om i landet tar man en extra avgift ifall brunnslocket är för tungt.

Det finns även fler krav som ställs på brunnslock. Säkerheten är en väldigt viktig del för att undvika skador för exempelvis barn. I det här fallet gäller det att brunnarna har en barnsäker öppningsanordning som är godkänt av Boverkets regler.

Svenska Brunnslock AB

Brunnslocken från Svenska Brunnslock AB har en låg vikt, är låsbara och barnsäkra. De är godkända enligt de föreskrifter och regler som Boverket har tagit fram kring brunnslock. I sortimentet hittar du många olika produkter som exempelvis lock i durkplåt eller aluminium, mätarbrunnar, vattenbrunnar, slambrunnar, avloppsbrunnar och kabelbrunnar. Bland Svenska Brunnslocks kunder hittar vi allt från privatpersoner till företag och kommuner.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln