SlöSurfen

Strukturinvest – Placera framgångsrikt utan onödiga risker

Allt fler privatpersoner har börjar inse möjligheterna med att placera framgångsrikt utan att ta onödiga risker. Strukturinvest Fondkommission erbjuder smarta lösningar efter just dina behov.

Strukturinvest är ett oberoende svenskt värdepappersbolag som grundades år 2009 av två stycken hemvändande svenskar som jobbat på några av världens ledande investmentbanker och bidragit med att bygga upp en nordisk marknad för strukturerade placeringar åt försäkringsbolag, banker, pensionsbolag och produktbolag. På väldigt kort tid har Strukturinvest positionerat sig som en av de mest självklara placeringspartners till företag, privatpersoner och institutioner på väldigt kort tid. Grundarna på Strukturinvest är fortfarande aktiva i bolaget och driver utvecklingen av nya produkter.

Strukturinvest Fondkommission har som mål att alltid erbjuda sina kunder en hög kvalité på service, med syfte att skapa vinster långt över andra aktörer på marknaden.

Några av de tjänster som erbjuds hos Strukturinvest är:

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar innebär att placeringarna består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen utgör kapitalskyddet i placeringen medans optionsdelen kan vara knuten till en eller flera underliggande tillgångar som exempelvis aktier eller råvaror. Om de underliggande tillgångarna sedan har utvecklats åt det positiva hållet under placeringens löptid kommer avkastningen att utbetalas. Om utvecklingen däremot skulle vara negativ kommer det nominella beloppet att återbetalas.

Indexbevis

Indexbevis är i princip en kapitalskyddad placering. Skillnaden är att ett indexbevis saknar fullt kapitalskydd. Ett indexbevis har möjlighet till en högre exponering mot den underliggande marknaden och har dörmed en högre avkastningspotential. Indexbeviset har normalt sätt ett kursfallsskydd, vilket innebär att investeraren har ett skydd mot förluster om den underliggande marknaden faller till en viss nivå, men riskarar förluster vid stora marknadsnedgångar.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln