SlöSurfen

Undvik problem och fel i tidrapportering

Undvik problem och fel i tidrapportering

Vänta med att tidrapportera

Det kanske vanligaste misstaget inom tidrapportering är att skjuta upp tidrapporteringen till ett senare tillfälle. Att registrera antal timmar på ett visst projekt och skriva upp vad som har blivit utfört  är en administrativ syssla som många tycker är trist. Tyvärr är det så att minnet ofta inte är så bra som vi tror. Risken är stor att du inte minns exakt vad du har gjort och hur lång tid det tog. Kanske måste du humma och underrapporterar eller överrapporterar därför tiden på ett uppdrag.

Om du väljer att skriva ner tiden på lappar för att registrera senare tar det mycket längre tid att tidrapportera än om du hade gjort det direkt. För att det ska vara möjligt att tidrapportera omdedelbart efter att enarbetsuppgift är klar är det viktigt att ha ett enkelt tidrapporteringssystem. Genom att använda en app i mobilen för tidrapportering går det snabbt att fylla i tiden.

Välja ett komplicerat tidrapporteringssystem

En annan orsak till att tidrapporteringen inte fungerar optimalt är att tidrapporteringssystemet är för svårt att använda. Det kan vid första anblick verka bra att ha ett system med mängder av funktioner men faktum är att om de inte används så gör de ingen nytta. Välj därför ett system för tidrapportering som är lätt att lära sig och smidigt att använda. Med tidrapportering i app och webb har du alltid rapporteringen nära till hands.

Utvärdera och följ upp

Något som är lätt att glömma är att regelbundet utvärdera hur tidrapporteringen fungerar i praktiken. Är det ett bra system för er verksamhet och rapporterar användarna sin tid på rätt projekt? Se också till att analysera tidrapporteringen för att se vilka projekt som är lönsamma och vilka som kostar mer än de smakar. Ytterligare en faktor som är bra att följa upp är hur fördelningen mellan fakturerbar tid och interntid ser ut.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln