SlöSurfen

ADR utbildning vid transport av farligt gods

Om du ska transportera farligt gods eller ska vara delaktig i transporten så måste du ha genomgått ADR-utbildning. De som behöver gå en ADR utbildning är generellt dem personer som kommer att vara delaktig i transport av farligt gods där främst föraren men även andra aktörer. Till exempel om någon åker med föraren eller personen som hjälper till att lastar på och av.

Utbildningen har som syfte att göra dig medveten om de risker som kan uppstå vid hantering av farligt gods. Utbildningen syftar även till att förebygga olyckor men lär även ut om olyckan är framme om hur man på bästa sätt kan vidta åtgärder som minimerar skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

Amasis erbjuder ADR utbildningar som är skräddarsydda för kunden lokaler och även egen lagerpersonal och andra inblandade i transporten. Företag behöver utbildning i ADR och farligt gods då det är ett myndighetskrav för alla som hanterar farligt gods i någon form. För att företag skall få skicka farligt gods krävs att alla involverade i denna transport har minst gått en grundkurs i farligt gods.

Förutom ADR utbildningar så erbjuder Amasis utbildningar inom kemikaliehantering. Denna utbildningen erbjuds för företagets personal och är en specifik utbildning i hantering av farliga ämnen och beredningar, riskanalys, åtgärder och skydd för kemikalier i arbetsmiljön samt tolkning av skyddsinformation.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln