SlöSurfen

BAS P / BAS U Grundläggande: Hur du skyddar dina anställda i byggarbetsmiljön

Arbetar du inom byggbranschen? Då är det viktigt att du känner till de nya bestämmelserna om hälsa och säkerhet. BAS P / BAS U Basic är en arbetsmiljöutbildning som lär dig allt du behöver veta för att skydda dina anställda i byggarbetsmiljön. I kursen får du lära dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande samt hur du hittar mer information när du behöver den i ditt dagliga arbete.

BAS P / BAS U ger dig praktisk kunskap om de nya arbetsmiljöbestämmelserna så att du kan fungera som arbetsmiljösamordnare inom byggbranschen vid planering och utformning (BAS-P) och genomförande (BAS-U) av bygg- och anläggningsarbeten. Kursen omfattar de krav som gäller för BAS-P- och BAS-U-samordnare enligt arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter. BAS P / BAS U Basic ger också en introduktion till riskanalys enligt ISO 31000 och hur denna kan användas i samband med planering och utförande av byggnadsarbeten. Vidare introduceras du till metoder för effektiv dialog och påverkan i arbetsmiljöfrågor samt miljöhänsyn i samband med byggnadsarbeten. Efter kursen har du fått praktisk kunskap om hur du kan säkerställa goda arbetsförhållanden vid planering och utförande av byggnadsarbeten i enlighet med gällande regelverk.

Efter kursen kan du fungera som arbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och genomförande (BAS-U) av byggnadsarbeten. Så om du vill lära dig hur du kan hålla dina anställda säkra i byggarbetsmiljön, anmäl dig till BAS P / BAS U!

Trendande artiklar

Dela den här artikeln