SlöSurfen

Medling vid arbetstvist

I vissa fall kan det vara bekvämt att anlita en medlare som kan medla vid en arbetstvist. Eldrimner tillhandahåller medling vid bland annat avtalsförhandling, kommersiella tvister och tvister på arbetsplatsen. Oavsett om det är arbetstvister, kontraktstvister eller liknande tvister, ger Eldrimner hjälp till företag och individer i tvister. Eldrimner tillhandahåller också medling för vårdnadstvister. Avtalsförhandling är överläggning mellan parterna på arbetsmarknaden om slutande av kollektivavtal.

Vad innebär medling och hur går det till?

Medling innebär förhandlingar som syftar till att lösa tvister mellan arbetsgivare och anställda eller mellan två eller flera politiska partier som inte kan lösa konflikter på egen hand. Medling bedrivs vanligtvis under ledning av en opartisk ordförande, medlare eller medlare. Alla former av medlare är neutrala människor, med eller utan utbildning. I Sverige har medling både akademisk utbildning och ren yrkesutbildning.

Vårdnadstvister

Jämfört med domstolsförfaranden är fördelen med medling i vårdnadstvister att föräldrar kan fokusera på barnet istället för bristerna hos den andra föräldern i medlingsprocessen och kan fokusera på nuet och framtiden istället för det förflutna. Vid medling är det föräldrarna själva, inte domarna, som bestämmer hur de bäst ska anpassa sig till de nuvarande problemen för sina barn. Samtidigt som det sparar tid och pengar ökar det också chanserna för ett friskt barn och ett bättre föräldraförhållande mellan föräldrar.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln