SlöSurfen

Om krisen kommer gäller det att vara beredd

År 2018 skickade MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ut en broschyr till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Detta gjordes i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan och syftet med denna broschyren var att informera samhället om hur man ska gå till vägen om krisen eller kriget kommer. Tanken var också att vi skulle bli förberedda på följderna som till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, attacker och etc. Budskapet med broschyren var att ge människor förståelsen om hur viktigt det är att vara förberedd och ett exempel på detta är att ha en prepping lista hemma. En prepping lista är väldigt bra om det gäller en krissituation där man kanske till exempel inte kan lämna sitt hus på flera månader, då kan det vara väldigt behövligt att ha en prepping lista på saker som man måste köpa för att kunna klara sig dem antal månaderna.

KanKlara har tagit fram en kriskasse som ska öka krisberedskapen hemma och ska hjälpa till om krisen kommer. Deras kriskasse innehåller en mängd olika produkter som syftar till att hjälpa vid en kris. Kassen är både lätt och smidig vilket gör den enkel att lägga in i garderoben eller annat förråd. När det råder absolut högsta beredskap så används beredskapslarm, dessa fungerar även om staden skulle vara strömlös. Högsta beredskap innebär krig eller omedelbar risk för krig.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln