SlöSurfen

Rekordlågt elpris under sommaren

Rekordlågt elpris under sommaren

Ny rekordnivå av det rörliga elpriset

I juni månad svängde det rörliga elpriset rejält både upp och ner på den nordiska elbörsen Nord Pool. Genomsnittspriset noterades under juni månad som det lägsta någonsin på 3,3 öre/kwH vilket är betydligt lägre än den tidigare rekordnivån på 5,7 öre/kWh från april tidigare i år. Det rörliga elpriset under juli månad var fortsatt på en låg nivå vilket är vanligt för sommarmånaderna. 

Även om genomsnittspriset i juni månad var rekordlågt på elbörsen upplevde södra Sverige kraftiga svängningar och extremt höga elpriser som högst 84 öre/kWh i juni månad. Anledningen till de höga elpriserna i södra Sverige berodde till stor del på en låg vindkraftsproduktion och en begränsad överföringskapacitet från norra Sverige där vattenkraften dominerar. 

Anledningen till att låga elpriser ändå dominerar under sommarmånaderna beror till stor del på att tillgången till vattenkraft ökar då stora snömängder smälter i norra Sverige samt att kärnkraftproduktionen är tillbaka i större utsträckning än tidigare. 

Väntas fler större prisvariationer framöver?

Enligt flera studier väntas elpriserna svänga oftare än tidigare till stor del till följd av omställningen till 100% förnybar energi. Elpriserna påverkas då till större del av både hög elanvändning och en låg produktion. Det väntas då blir större svängningar på marknaden eftersom en balans är svårare att nå än tidigare. 

Skillnaden mellan norra och södra Sverige väntas även bli mer tydlig. Norra Sverige väntas ha lägre elpriser än södra Sverige då tillgången till förnybar energi är större och efterfrågan inte är lika stor som i södra Sverige. Det är även svårt att överföra el till södra Sverige vilket påverkar elpriset i de södra delarna då efterfrågan är stor men tillgången är liten. Det kommer troligtvis därför inte bli helt ovanligt med situationer där elpriset i södra Sverige är extremt högt samtidigt som elpriset i norra Sverige är rekordlågt likt den situation som uppstod under juni månad. 

 

Den här artikeln presenteras av Hitta Elavtal

Trendande artiklar

Dela den här artikeln