SlöSurfen

Taktvätt och takmålning

Att sköta om sitt tak och underhålla gör så att det håller längre och ser mycket trevligare ut. Någon gång ibland kan det vara en god idé att göra en besiktning av taket, vilket kan upptäcka början till eller allvarliga fel. Många allvarliga fel kan du som en vanlig person inte se, utan för detta krävs det någon som har lång erfarenhet inom tak. Som riktlinje bör man göra en besiktning av taket var tionde år.

Takläggning är en viktig del av underhåll av fastigheter. Du kan se att det är dags att ta tak när det är mycket mossa och det finns sprickor i takpannan. Många anser att hela taket måste bytas ut, vilket innebär att de kommer att skjuta upp det till framtiden. Det räcker oftast med en takbehandling för att få taket att se ut som nytt igen.

Takteam erbjuder takbehandling i form av både taktvätt, takmålning och fasadtvätt. Taktvätt är viktigt för att få borta mossa, alger och lav som oftast växer på tak

En takbehandling i Stockholm innebär att taket tvättas och sedan målas (vid behov). Taket är husets fuktskydd och finns det mycket mossa så förhindrar det att vatten dränerar. Då kan återstående vatten leda till fuktskador.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln