SlöSurfen

Skräddarsydda IT-lösningar till ditt företag

Har du ett nygrundat företag och behöver en komplett anpassad IT-lösning? eller är ditt nuvarande företag i behov av en helt ny IT-lösning. En IT-lösning avser informationssystem. Ett informationssystem, eller IT-system, definieras ofta som ett system som tillhandahåller IT-stöd och används för att samla in, lagra, bearbeta och sprida nätverksinformation som stöder kommunikation och arbete inom och mellan organisationer. I själva verket består denna definition av tre delar. Först beskriver det utformningen av ett informationssystem med hjälp av informationsteknologi. För det andra beskriver det omfattningen av ett informationssystem där information om domännamn samlas in, lagras, bearbetas och sprids (ett domännamn är ofta en organisationsaktivitet, men kan också till exempel vara ett fordon, en persons medicinska historik eller geografiska plats). För det tredje är informationssystemets syfte att stödja kommunikation och arbete.

Ett informationssystem omfattar inte bara datorsystem, kommunikationsteknik och programvara och hårdvara för informationsinnehåll, utan också dess användare och deras organisationsprocess. Informationssystem är traditionellt uppdelade i administrativa databehandlingssystem, som ofta kallas affärssystem, som främst stöder affärsprocesser där människor är aktörer, och teknisk databehandling, som främst stöder maskiner och andra informationssystem.

101 erbjuder kompletta IT lösningar för ditt företag. Deras paket som de erbjuder är skräddarsydda IT lösningar för ditt företag, alltid till fastpris.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln