SlöSurfen

Sprängtickan – Skogens guld

Sprängtickan är en en svamp som kan växa på en rad olika träd men som är mest förknippad med björk. Detta beror på att det bara är på björkar som den skapar de karakteristiska tickorna som står ut utanpå stammen. Sprängticka har på senare år blivit mycket eftertraktad på hälsokost marknaden eftersom svampen anses ha en mycket starka hälsogynnande effekter. Sprängtickan anses vara den nyttigaste av alla svampar. När den säljs på hälsokostsmarknaden kallas Sprängticka vanligen chaga. Sprängticka kan ätas på ett flertal olika sätt men det absolut vanligaste sättet är att man köper chaga pulver och använder det för att göra chaga te. Chage te har en mycket len smak och smakar vanilj.

Sprängtickan säljer numera för mycket höga priser och när detta skrivs så är svampen värd ca 1000 kr kilot. Detta har lett till att det finns ligor som stjäl Sprängtickor ur svenska trädgårdar och ur svenska skogar. Svampen tränger ofta långt in i björkens stam och det är väldigt vanligt att björkar dör efter att sprängtickan har skördats. Detta kan leda till stora skador när sprängtickor stjäls ur villaträdgårdar eftersom det är vanligt att björken dör. Om detta sker så har villaägaren förlorat sitt träd och måste betala en trädfällare som kan fälla det döda trädet på ett säkert sätt.

Sprängtickan omfattas inte av allemansrätten och det är aldrig lagligt att skörda sprängtickor utan markägarens tillstånd.

Det höga värdet har lett till att man numera försöker odla björktickan kommersiellt. Ett finskt företag har nått mycket långt i denna process och de erbjuder skogsägare att ympa in svampen på deras björkar. Det tar därefter 5- 6 år innan svamparna är färdiga att skörda. När det händer kan man sälja svamparna till det finska företaget eller hitta ett annat företag som köper björkticka. Att odla björkticka kan ge mycket hög avkastning per hektar. Mycket mer än man annars kan få från björkskog.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln