SlöSurfen

Vad är bäst – fast eller rörligt elavtal?

Det finns en mängd olika typer av elavtal på den svenska marknaden. Förutom att man som konsument måste välja mellan cirka 135 elbolag måste man även välja vilken typ av elavtal man vill ha. I Sverige erbjuder de flesta elhandlare två olika typer av elavtal, dessa är elavtal med fast eller rörligt pris.

Elavtal med rörligt elpris

Med ett rörligt elavtal följer elpriset variationerna på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Under 2017 – 2019 har det genomsnittliga månadspriset som lägst 26 öre/kWh och som högt varit 58 öre/kWh. Med ett rörligt elpris får man därmed räkna med att elpriset kan variera kraftigt mellan olika månader.

Elavtal med fast elpris

För dig som kräver mer trygghet finns elavtal med fast elpris. Då betalar du lika mycket per kilowattimme under hela avtalsperioden. Hos de flesta elbolag har du möjligheten att välja en bindningstid mellan 12 – 36 månader.

Ett elavtal med fast elpris passar dig som inte vill riskera att få en oväntad utgift. Däremot får du räkna med ett högre elpris, eftersom elbolaget tar risken att elpriset går upp mer än väntat under avtalsperioden.

Är rörligt elavtal alltid billigast?

Historiskt sett har det alltid lönat sig med ett rörligt elpris, åtminstone sett över en längre tidsperiod. Elavtal med rörligt elpris är också det populäraste avtalsformen i Sverige. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån har cirka 50 % av svenska hushåll elavtal med rörligt elpris (november, 2019).

Andra alternativa elavtal

På senare år har det börjat dyka upp ett flertal kombinationer av rörligt och fast elpris, dessa elavtal kallas ofta mix-avtal. Ett vanligt mix-avtal är någon typ av vintersäkrat avtal där man får ett fast elpris under vintermånaderna och ett rörligt under sommarmånaderna. Denna typ av elavtal är populärt bland småhusägare med elvärme som använder mycket el under vintermånaderna.

En annan avtalsform som är mer vanlig bland företagskunder är förvaltat elavtal. Med ett förvaltat elavtal har elbolaget en förvaltare som förvaltar en portfölj med prissäkringar. Förvaltaren köper och säljer prissäkringar på elbörsen Nord Pool när rätt tillfälle uppstår på marknaden. Beroende på strategin får man olika resultat, men de flesta förvaltade elavtal har som mål att få ett jämnare elpris utan pristoppar.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln