SlöSurfen

Vikten av att utföra en energiberäkning

Nationella bostads-, byggnads- och planeringskommissionens föreskrifter och allmänna riktlinjer för att bestämma energianvändning av byggnader under normal användning och normala år (BEN) innehåller ingångsdata för energiberäkningar. De flesta uppgifterna i BEN genereras av SVEBY.

Vad är energiberäkning?

Energiberäkningar tar hänsyn till alla energitekniska egenskaper hos byggnader och anläggningar, som påverkar byggnaders energianvändning. Detta kan till exempel vara byggnadens termiska tröghet, värmesköldar eller interna energitillskott, till exempel från belysning och personlig uppvärmning. Detta förutsätter att dessa attribut också är tillgängliga under byggnadens drift för att uppfylla BBR-kraven för byggnadens primärenergi. SVEBY är en industristandard för bygg- och fastighetsbranschen för att fastställa standardiserade användardata och hur man kan verifiera byggnaders energianvändning.

Branschstandarder finns på SVEBY:s webbplats. Vid kontroll av energikrav i BBR måste de värden som anges av National Housing, Building and Planning Commission användas.

Behöver du hjälp med energiberäkningar?

Om du behöver få energiberäkningar eller energibalansberäkningar från certifierade energisexperter kan det också kallas energibalansberäkningar. Energiberakningar.se -proffs står alltid till din tjänst. De är ett konsultföretag som ägnar sig åt att lösa energi-, fukt- och byggtekniska frågor. Deras kunder är företag och privatpersoner. Energiberäkningar.se lägger stor vikt vid kvalitet och ett starkt personligt engagemang i sitt samarbete med dig som kund. Energiberäkningar kan du även få en u-värdesberäkning.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln