SlöSurfen

Viktigt att veta vid garantibesiktning

Har du nyligen köpt ett hus eller fastighet?

Om du nyligen har köpt ett hus eller en fastighet så är det viktigt att du har koll på att utföra garantibesiktning inom 2 år. Garantin ger ett bra skydd för husägaren, och om något behöver repareras är entreprenören ansvarig. Under de 2 år garantin gäller behöver husägaren inte betala några avgifter. Eventuella fel och brister måste dock upptäckas innan garantiperiodens slut. Om fel och brister upptäcks efter det faktum är det vanligtvis omöjligt att få dessa korrigeringar gratis. Det enda som fungerar är att husägaren bevisar att entreprenören är slarvig. Men i många fall är detta en omöjlig process. I slutet av garantiperioden bör du utföra en garantikontroll. Sedan går du genom huset en i taget och kontrollerar noga att allt är i ordning.

Besiktningsbyrån utför en 2 års garantibesiktning. Under en 2-årsbesiktning tittar besiktningsmannen på vad som har hänt ifrån godkänd slutbesiktning fram till 2-årsdagens utgång om det uppstått några nya fel i huset.

Överlåtelsebesiktning

När man säljer ett hus eller fastighet så görs en överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är en allvarlig teknisk inspektion av byggnaden och marken av teknisk betydelse för byggnaden. Inspektionen genomförs för att klargöra det faktiska tillståndet för fastigheten i samband med försäljningen. Besiktningsbyrån utför även överlåtelsebesiktning och detta utförs av godkända samt oberoende SBR utbildade besiktningsmän.

Besiktningsbyrån är verksamma i Mälardalen, främst i Stockholm, Västerås och Eskilstuna. Dem erbjuder flera tjänster men främst fokus på husbesiktning, överlåtelsebesiktning, garantibesiktning och slutbesiktning.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln