SlöSurfen

Viktiga saker att ha koll på om vårdnadstvister

I Sverige är det ingen ovanlighet att separations- och vårdnadstvister sker. Idag har ungefär en fjärdedel av barnen under 18 år föräldrar som inte bor under samma tak. I Sverige påverkas cirka 60 000 barn av separationen mellan sina föräldrar varje år. Huvudregeln för vårdnadstvister (enligt föräldralagen) är att föräldrar måste dela vårdnaden, men i de flesta fall leder vårdnadstvister till att ensamma vara föräldrar för barnet. I den här artikeln ska vi försöka lyfta fram dem viktigaste sakerna man bör ha koll på vid en vårdnadstvist.

Först och främst kan vi reda ut vad exakt en vårdnadstvist är. Tvister om förmyndarskap är en rättslig process som kan leda till ett beslut i en domstol. I Sverige är utgångspunkten att föräldrar gemensamt ska vårda sina barn, vilket innebär att de gemensamt fattar nödvändiga beslut i frågor som rör deras barn, såsom skola, boende, semesterveckor etc.

Innebörden av att vara vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare innebär att man juridiskt har ansvaret om barnet. Oftast är det en förälder, båda föräldrarna eller en annan person som är utsedd av domstolen att vårda över barnet. Detta kan ske vid eventuella vårdnadstvister där både föräldrarna är högst olämpade till att ha vårdan över barnet.

Som vårdnadshavare är du ansvarig för ditt barns personliga situation, hälsa, behov, utbildning etc. Det inkluderar rätten till vård, rätten till säkerhet och skyldigheten att skydda barn från övergrepp. Du är också ansvarig för att kontakta myndigheterna för medicinsk vård, skolning, hantering av pass etc.

Har man varit med om en vårdnadstvist där man själv står som ensam vårdnad över barnet så innebär det att man är vårdnadshavare över barnet, det behöver inte betyda att den andra föräldern aldrig mer får se barnet igen utan det är något som man som föräldrar själva får komma överens om. Det finns med andra ord inget juridiskt som förbjuder den andra föräldern att träffa och umgås med barnet bara för att den andra föräldern har ensam vårdnad.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln