SlöSurfen

Esport i Sverige

Vad är esport?

Esport, eller ”elektronisk sport”, är ett samlingsnamn för alla tävlingar och turneringar som genomförs i virtuella miljöer. Esport räknas idag som världens snabbast växande sport och omsättningen för marknaden har dom senaste åren ökat lavinartat. Idag livnär sig många på esport, både som professionella spelare men även med jobb runt om i olika organisationer.

Studera esport

Antalet utbildningar inom esport ökar för varje år och utbudet är stort även om det finns plats för fler aktörer och med tanken på hur snabbt marknaden växer så kan vi vänta oss att fler kommer inkludera esport i sina program framöver. Alltifrån privata aktörer till högskolor arrangerar idag kurser för den som vill lära sig mer. Samtidigt ökar utbudet av program inom gymnasiet där många skolor landet över börjat erbjuder utbildningar inom esport. Esport ger en bredd i utbildningen och fångar intresset hos en del unga som inte sett fram emot skolan innan.

Investera i esport

Tack vare att esport blivit mer accepterat, omsättningen ökat och intresset blivit större så har även möjligheterna att investera i esport växt. Idag finns det ett antal bolag på börsen som helt eller delvis riktar sig mot esport och gaming. I USA finns det sedan ett par år tillbaka etablerade bolag inom branschen men det är först nu intresset blivit tillräckligt stort i Sverige för att marknaden ska bli intressant.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln