SlöSurfen

Lagarna du bör ha koll på som arbetstagare

Som arbetstagare så finns det vissa lagar som är bra att ha koll på. Den första och mest centrala i arbetslivet är Lag (1982:80) om anställningsskydd, s.k. LAS, lagen om anställningsskydd. I denna lag så regleras bland annat uppsägningsreglerna. Enligt lagen är uppsägningstiden 1 till 6 månader, beroende på hur länge du arbetar för din arbetsgivare. Arbetsskyddslagen handlar om hur man tecknar och säger upp arbetskontrakt.

Lagen innehåller regler om regelbunden anställning, uppsägningstid, hur uppsägning sker och vad som är effektiv uppsägning och syftet med lagen är att skydda anställda från eventuella tvister. Det vill säga att ett anställningsförhållande kan upphöra genom uppsägning eller avsked. Vid uppsägning avslutas inte anställningsavtalet omedelbart utan detta sker under en viss period, s.k. uppsägningstid. Under denna perioden så har arbetstagaren rätt till lön och andra eventuella förmåner. Ett avskedande innebär däremot att man vill omedelbart av med sin tjänst utan någon uppsägningstid. Avskedning kan endast ske om arbetstagaren har grovt missköt sina arbetsuppgifter eller liknande. Det är även i denna lag som det står skrivet sist in, först ut vilket gäller vid eventuella omorganisationer där arbetsgivaren kan bli tvungen att säga upp anställda på grund av bland annat arbetsbrist.

Lag om ledighet

Förutom LAS så är en annan väldigt central lag som är viktig att ha koll på som arbetstagare är lagen om ledighet. Det är i semesterlagen där det står att du har rätt till 25 dagars ledighet om året. Dessa 25 dagar kan vara antingen betalda eller obetalda vilket beror på hur länge du har jobbat på företaget. I lagen så har man rätt till att ha minst fyra sammanhängande veckor ledigt under perioden juni – augusti. Skulle du bli uppsagd eller slutar på företaget innan du har hunnit tagit ut semester så har du rätt till semesterersättning. Motstrider företaget så har du rätten och lagen på din sida att väcka talan mot företaget och begära skadestånd.

Om det är så att du vet med dig att du har lagen och rätten på din sida men tycker ändå det är tjabbigt och krångligt så finns alltid arbetsrättbyråer till hjälp. RiVe Juridiska Byrå är Sveriges största Arbetsrättsbyrå och besiter specialistkunskap inom arbetsrätt. På RiVe arbetar jurister med att lösa eventuella konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln