SlöSurfen

Lexbase erbjuder söktjänster för handlingar och uppgifter

Om Lexbase

Vad är Lexbase?

Lexbase är en svensk webbtjänst och nyhetssajt med fokus på rättsfall som grundades i januari 2014. Framförallt är Lexbase en databas som publicerar svenska offentliga handlingar och gör dem tillgängliga för allmänheten. Webbplatsen lexbase.se erbjuder i huvudsak två tjänster, en databas som tillhandahåller rättslig information om privatpersoner och företag, och en läkarupplysning som samlar information om legitimerad vårdpersonal i Sverige. Tjänsterna finns till för allmänheten och vem som helst kan tillgängliggöra sig information från databaserna mot en avgift, men tjänsten riktas även till myndigheter och organisationer som vill göra bakgrundskontroller till exempel i samband med rekryteringar. Journalister och medier använder sig också av tjänsten i researchsyfte kring rapportering. Lexbase startade som ett eget företag men är sedan 2016 en tjänst under företaget Verifiera som specialiserar sig på bakgrundskontroller online.

Vilka tjänster erbjuder Lexbase?

Lexbase erbjuder i huvudsak två söktjänster. En rättsdatabas där man kan få ut handlingar och uppgifter så som domar och domstolsbeslut, samt en yrkesdatabas (läkarupplysning) för legitimerade läkare och sjukvårdspersonal. Rättsdatabasen erbjuder tillgång till en miljon domstolsbeslut och annan rättslig information, kring privatpersoner och företag, från svenska allmänna domstolar och myndigheter. Genom att söka på namn, adress, personnummer eller företagsnamn kan man ta reda på ifall en privatperson eller företag varit del i en rättslig process. I databasen finns information om tilltalade i brottsmål, personer med strafförelägganden och åtalsunderlåtelser, kärande och svarande i tvistemål samt förenklade tvistemål. Alla publicerade handlingar, rapporter, uppgifter och information hämtas från Tingsrätterna, Hovrätterna, Högsta domstolen, Åklagarmyndigheten och Skatteverket.

Lexbase erbjuder tjänsten att söka upp läkare, tandläkare, vårdpersonal och veterinärer i en särskild yrkesdatabas som listar yrkesverksamma i respektive vårdkategori med behörig legitimation. I denna läkardatabas kan man söka på namn, personnummer och yrkesinriktning för att hitta en specifik person. Samtliga legitimerade läkare, tandläkare, sjukvårdspersonal och veterinärer i Sverige finns listade i databasen. Till exempel är det möjligt att få information om en yrkesverksam läkare fått en disciplinpåföljd i yrkesutövningen. En disciplinpåföljd kan vara en skriftlig varning till följd av allvarliga fel i arbetet. Läkarupplysningen kan vara ett verktyg för den som vill kontrollera att den man söker vård hos är berättigad att utöva sitt yrke, inom sitt fält, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Förutom att vara en databas är webbplatsen även en nyhetssajt som uppdateras dagligen med nyheter kring svenska rättsfall. Nyheter presenteras i kortformat med senaste status kring fallet och eventuella rättsliga påföljder. För den som gillar podcasts är den uppmärksammade, prisbelönta Rättegångspodden också en del av Lexbase och har samma utgivare. Rättegångspodden är en så kallad true crime podcast som fördjupar sig i uppmärksammade brott och rättsfall i Sverige. Avsnitten har en dokumentärliknande känsla och innehåller ljudupptagningar från verkliga rättegångar. Podden hittas på hemsidan och i andra poddtjänster.

Så här fungerar Lexbase

Allting som publiceras på Lexbase är offentliga handlingar som begärs ut från myndigheter och domstolar. Lexbase publicerar information i sin helhet i den form det lämnas ut från myndigheter och det görs aldrig några ändringar eller censureringar av innehållet.

För att kunna använda Lexbases tjänster behöver man först registrera ett medlemskap. Man betalar en engångsavgift för att bli medlem och sedan en avgift för varje rapport eller handling som hämtas från databasen. Att söka på Lexbase är helt anonymt och personen eller företaget du söker på blir inte underrättade om det. Om informationen på personen eller företaget du sökt på skulle uppdateras behöver du inte betala ännu en avgift för att få tillgång till det. De nya handlingarna ingår när du en gång betalat för att läsa en rapport. I övrigt är medlemskapet gratis. Detta gäller både handlingar från rättsdatabasen och läkardatabasen.

Informationen som Lexbase tillhandahåller skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och därför är informationen i databasen ett undantag från GDPR. Det går alltså inte att få uppgifter borttagna med hänvisning till GDPR. Lexbase publicerar uppgifter som finns hos myndigheter och registrerade personuppgifter hos Skatteverket, och företaget har ett officiellt utgivningsbevis samt en ansvarig utgivare. I vissa fall där Skatteverket registrerat uppgifter som sekretessbelagda skrivs inte uppgifterna ut men markeras som sekretess även i Lexbases databas.

Fastän informationen hos Lexbase är offentlig så är det givetvis känslig information som ska behandlas på ett etiskt sätt. Vittnen och offer ska skyddas och är därför inte sökbara, de visas inte i handlingarna om domstolen beslutat om sekretess, och personer under 18 år är inte heller sökbara i databasen. Med jämna mellanrum sker rensning av handlingar efter en viss tid beroende på brottsmål, allt ifrån fem år till tjugo år efter att domen fallit. Därför är det inte säkert att du hittar det du söker om handlingen skulle vara äldre än fem år. Undantaget är livstidsdomar som inte rensas bort på grund av att det är livstid. I rättsdatabasen finns domar och rättshandlingar från år 2008 och framåt. Alla personuppgifter uppdateras regelbundet utifrån Skatteverkets folkbokföringsregister.

Historia och bakgrund

Lexbase är en unik tjänst på den svenska marknaden i vilka tjänster man erbjuder. Det som gör tjänsten unik är att den breda allmänheten kan få ta det av information som förut var mer förbehållet journalister och jurister. När den här typen av tjänster fortfarande var i ett tidigt stadium tog den tidens företag höga avgifter för att lämna ut informationen till dem som hade råd att betala. Hos Lexbase ligger prissättningen per handling eller rapport runt hundralappen, vilket gör det möjligt för betydligt fler människor att ta del av domstolshandlingar och rättslig information. I och med att det är en onlinetjänst finns allting samlat på ett och samma ställe. Det går smidigt att söka på det man leta efter. Tjänsten kan även ses som ett komplement till utdrag ur belastningsregistret som privatpersoner annars själva får begära ut från polismyndigheten. Lexbases tjänster tillåter företag som kanske är i en rekryteringsprocess att istället själva göra en bakgrundskontroll. Lexbase databas är däremot inte jämförbar med polisens belastningsregister. Det är viktigt att skilja de åt.

Företaget hade en skakig start i samband med lanseringen 2014, vilket gjorde Lexbase till föremål för en del medial uppmärksamhet under några år. I samband med lanseringen fanns det stora säkerhetsbrister med tjänsten och webbplatsen utsattes för flera hackerattacker. Företaget anmäldes i början flera gånger gånger för bland annat integritetsbrott på grund av de känsliga uppgifter som publicerades. Saker och ting har dock förändrats och förbättrats under årens lopp sedan starten. Idag har Lexbase som tidigare nämnts ett utgivningsbevis och en ansvarig utgivare i likhet med det som svensk radio, tv och dagstidningar har i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Utgivningsbeviset utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv och gäller för databas. Därmed är tjänsten skyddad under yttrandefrihetsgrundlagen och undantaget dataskyddsförordningen, GDPR.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln