SlöSurfen

Så skapar du en god arbetsmiljö

Företagshälsa är främst förebyggande för att skapa en hälsosamma arbetsplatser och förebygga sjukdomar. Om du till exempel utsätts för buller, dålig ventilation eller kemikalier i ditt arbete kan företagshälsan undersöka risker och komma med förslag för att förbättra arbetsmiljön. Arbetshälsan syftar till att förebygga problem som stress, mental hälsa och systematisk arbetsmiljö. Proaktiv företagshälsa är anpassad för att motverka framtida skador och har som syfte att i ett tidigt skede finna dessa problem och lösa dessa.

För många företag är det viktigt att hålla sin personal friska för att på så sätt hålla företaget eller organisation i rullning och är på så sätt effektiva. Företagshälsa bidrar till många jobb genom att förbättra anställdas hälsa genom att stödja arbetsgivaren i att skapa en bättre arbetsmiljö och ge välbefinnande och utbildning. Med en digital företagshälsa från Qurant så är det svårt att misslyckas, Qurant jobbar med en proaktiv företagshälsovård där dem ger verktygen för att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede. En digital lösning ger en effektivt hantering av sjuk/vab- och friskärenden. Detta då det sker digitalt i en applikation. Genom att satas på en hållbar hälsa och en bättre arbetsmiljö så investerar du både i anställda och företaget.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln